Spring naar inhoud

BIJenvolk of Imme

De oude naam voor een bijenvolk is Imme. Vandaar ook het woord Imker.
De Imme is zo'n ontzettend mooi, samenwerkend geheel waarin elk individu afhankelijk van de eeftijd een eigen taak heeft, om voor de Imme te zorgen. Ervoor zorgen dat de Imme kan en blijft bestaan.
In de Imme leeft - als het goed gaat - één Moer.
Dat is de moeder van àlle bijen in die Imme.
Ikzelf gebruik liever het woord Moer dan het woord koningin, maar met de woorden Moer en Koningin wordt hetzelfde bedoeld.

Verder bestaat de Imme uit héél veel werkster-bijen die samen de Imme verzorgen en tenslotte zijn er de mannetjes-bijen, die darren worden genoemd.
Darren zijn er alleen vanaf eind april / begin mei tot en met augustus, hoewel er soms ook daarna nog wel wat darren in de Imme voorkomen.

Hieronder de afbeelding van een werkster, een dar en de moer.

Van links naar rechts: werkster, dar en koningin of moer.

In het voorjaar bestaat de Imme meestal uit zo'n 10.000 - 15.000 bijen (+ de moer).
De darren zijn er dan nog niet. De eerste darren worden meestal na half april / begin mei geboren en dat hangt van het weer af. Bij mooi en wat warmer weer is er goed voedsel te halen en als er flink wat eten binnen wordt gehaald, kan de moer flink aan de leg en groeit het volk en ontstaat de behoefte aan darren.
De moer legt de eitjes waaruit nieuwe bijen worden geboren. De werksters doen heel veel werk om de Imme in stand te houden. De darren zijn er alleen om als er een jonge pasgeboren nieuwe Moer is, die te bevruchten en darren draagen bij aan de warmte in de Imme.
Meestal is in de maand juni de Imme op z'n grootst.
Dan bestaat een goed volk uit zo'n 50.000 - 60.000 bijen (werksters, darren en de moer).

Als je in het menu hierboven, met je cursor op "Bijenvolk" gaat staan, zie je een drop-down menu..
Er komen verschillende woorden te staan, zoals koningin of moer, werkster-bij enz. die elk weer een hoofdstuk zijn in het Bijenleven of de Imme.